Zwroty i reklamacje

ZWROT TOWARU

Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki bez podania przyczyny. W sytuacji odstąpienia od umowy należy zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Prosimy o to aby przesłany produkt był w idealnym stanie, nieużywany i posiadał kompletne, oryginalne opakowanie. Produkt należy zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni licząc od dnia przesłania odstąpienia od umowy.

Wraz z towarem prosimy o odesłanie oryginalnego paragonu lub faktury (w przypadku gdy zwracana będzie część produktów prosimy o odesłanie kopii paragonu lub faktury).

Towar prosimy odesłać na własny koszt na adres:

Salon Parkiet Sp. z o.o.
ul. Towarowa 22
85-746 Bydgoszcz

Kwota podlegająca zwrotowi to należność za towar + najniższy koszt dostawy do Klienta. W przypadku gdy odsyłany jest cały towar z zamówienia zwracany jest także koszt dostawy towaru do Klienta. W przypadku zwrotu częściowego zwracana jest wartość odesłanych produktów. Pieniądze zostaną zwrócone sposobem odpowiednim do zastosowanej przez Klienta formy płatności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy znajdują się w regulaminie.

REKLAMACJA

W przypadku wystąpienia wady fizycznej towaru prosimy o złożenie reklamacji pisemnie lub    za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W opisie reklamacji prosimy podać następujące dane:

– informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady;

– żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży

– dane kontaktowe składającego reklamację;

– numer zamówienia internetowego.

Do reklamacji ustosunkujemy się w  terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia. W przypadku, gdy do ustosunkowania się do reklamacji niezbędne będzie dostarczenie do nas towaru, poprosimy o wysłanie produktu na adres firmy.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów i reklamacji produktu znajdują się w Regulaminie sklepu internetowego.

 

Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: biuro@best4home.pl