Polityka prywatności - regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU BEST4HOME

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa użytkownikowi witryny internetowej best4home.pl. Korzystanie z tej strony www jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności. Równocześnie akceptacja Regulaminu serwisu jest równoznaczna z oświadczeniem o akceptacji Polityki Prywatności serwisu Best4Home i Ochrony Danych Osobowych.

Przed korzystaniem z serwisu Best4Home zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem korzystania z serwisu Best4Home oraz pozostałymi obowiązującymi Regulaminami. Jako administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich bezpieczeństwo oraz ich wykorzystanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującym prawem.

Poniżej znajdują się informacje odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych w firmie Salon-parkiet Sp. z o.o., która jest właścicielem serwisu Best4Home. Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. do jakich celów i jak długo Best4Home. przetwarza lub będzie przetwarzało Twoje dane osobowe. Otrzymasz również informacje jaki kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator Danych Osobowych

Salon-parkiet Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, NIP: 5542944349, e-mail: biuro@best4home.pl
tel. 534 298 988

Best4Home zapewnia wszystkim Użytkownikom przekazującym mu jakiekolwiek dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, pozycja 883), w tym również prawo wglądu do przekazywanych danych osobowych, prawo aktualizacji danych oraz ich usunięcia. Informacje dotyczące Użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym.

Korzystanie ze strony internetowej best4home.pl

Informacje jakie otrzymujemy o Internautach wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, tzn. informacji zawartych w logach systemowych, np. adres IP, i są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość. Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Przypominamy jednak, że żaden przekaz internetowy nie jest jednak całkowicie bezpieczny i wolny od błędów.

Zabezpieczenia płatności

Serwis Best4Home korzysta z jednych z najbezpieczniejszych systemów obsługi płatności online Przelewy24. Stosowanie najnowszych technologii i rygorystycznych procedur sprawia, że Przelewy24 są uznawane za jeden z najlepszych serwisów obsługujących transakcje płatnicze sklepów internetowych, firm, jak i płatności między osobami fizycznymi.

Certyfikat SSL

W trosce o Twoje bezpieczeństwo nasz serwis jest w całości zabezpieczony certyfikatem SSL.

Dane osobowe

Informacja osobowa oznacza wszelkie dane osobowe, które mogą być wykorzystane do identyfikacji jednostki obejmującej, lecz nie ograniczone do imienia i nazwiska, adresu fizycznego oraz adresu poczty elektronicznej czy też innych informacji kontaktowych.

Salon-parkiet Sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do tego aby informacje, które Użytkownicy nam powierzają były wykorzystywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
i przechowywane w bezpieczny sposób zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej polityce. Informacje powierzane nam przez Użytkowników serwisu, mogą być przez nas przekazywane tylko członkom lub organizacjom stowarzyszonym z Salon-parkiet Sp. z o.o. oraz ich partnerom handlowym i sprzedawcom detalicznym, którzy złożyli zobowiązanie do ochrony tych informacji.

Cel zbierania i przetwarzania danych osobowych

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe:

 1. Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umowy lub innej czynności niezbędnej do realizacji zawartej umowy np. poprzez reagowanie na zgłoszenia oraz sprawdzanie jakości wykonywanych usług lub wykonania zlecania na podstawie twojego zainteresowania naszymi usługami, zgodnie z podstawą prawną  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Jak długo: do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat. W przypadku braku zawarcia umowy – do czasu rozpatrzenia wniosku oraz przez 5 lat w celu ewentualnych reklamacji i roszczeń

 1. Przetwarzamy twoje dane w celu wykonania naszych obowiązków prawnych, np. :
 • wystawianie  i przechowywanie dokumentów księgowych
 • reagowanie na reklamacje
 1. Przetwarzamy twoje dane osobowe w celach analitycznych, celach zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Salon-parkiet Sp. z o.o., w tym monitoring z zachowaniem prywatności osób, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji w tym tworzenia zestawień, analiz, planowania rozwoju usług, lepsze dopasowanie treści marketingowych stron w zależności od zachowań osób je wyświetlających, itp. będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jak długo: do czasu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów Salon-parkiet Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 5 lat. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczonych od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

 1. Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu oferowania Ci poprzez nas produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod Twoim kątem, kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jak długo: do czasu wycofania zgód

 1. Przetwarzamy twoje dane w celu marketingu naszych produktów i usług. W szczególności chodzi tu o marketing realizowany poprzez przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnej poczty, a w przypadku uzyskania zgody poprzez komunikacje mailową i telefoniczną. Marketing może być również realizowany poprzez profilowanie czyli dobieranie informacji pod kątem cech i zachowania Klienta zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jak długo: do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umowy z Salon-parkiet Sp. z o.o.

 1. Przetwarzamy twoje dane do realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód np. marketing produktów i usług firm współpracujących zgodnie z podstawą prawną art.. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jak długo: do czasu wycofania udzielonych zgód

 1. Przetwarzamy twoje dane do realizacji komunikacji lub dostarczania usług za pośrednictwem naszej strony www zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

jak długo: przez okres prowadzenia komunikacji lub dostarczania usług chyba, że otrzymamy wniesienie skutecznego sprzeciwu. Przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych celach zgodnych z prawem, związanych z umową np. okres ustalenia, obrony, zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 5 lat.

 1. Przetwarzamy twoje dane w celu wykrycia nadużyć i zapobiegania nim co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jak długo: do czasu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów Salon-parkiet Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 5 lat. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczonych od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

 1. Przetwarzamy twoje dane w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń czyli np. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Jak długo: do czasu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów Salon-parkiet Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 5 lat. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczonych od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Jakie dane należy nam podać i skąd je pozyskujemy?

Dane pozyskujemy bezpośrednio od ciebie. Do zawarcia umowy potrzebujemy jedynie twoich podstawowych danych takich jak imię, nazwisko, telefon i mail. W celu poprawnej realizacji usługi będziemy również potrzebowali danych miejsca wykonania usługi. 

Kategorie danych osobowych jakie przetwarzamy

Serwis best4home.pl zbiera dane:

 • w procesie rejestracji użytkowników serwisu
 • w procesie otrzymywania zapytania poprzez formularze na stronie www (procesie zainteresowania ofertą serwisu)
 • w procesie chęci skorzystania z rabatów oferowanych na serwisie

Są to dane niezbędne, wymagane do prawidłowej obsługi Użytkowników serwisu Best4Home.

Inne kategorie danych jakie możemy przetwarzać:

 • dane identyfikacyjne (np. PESEL)
 • dane socjo-demograficzne
 • dane finansowe
 • dane kontraktowe (zawarte umowy)
 • dane behawioralne (dane o posiadanych produktach i usługach)
 • dane komunikacyjne
 • dane audio-wizualne
 • dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. CEIDG)

Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym podmiotom przetwarzającym:

 • partnerom biznesowym czyli wykonawcą usług,
 • agencjom interaktywnym, marketingowym w tym narzędziom marketingowym obsługującym nasz serwis,
 • podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów i usług,
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, agencją badawczym.

Wspomniane podmioty podpisały odpowiednie klauzule zachowania poufności przekazywani danych oraz otrzymali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 • podmiotom pomagającym w realizacji sprzedaży, tj. firmom kurierskim, firmom obsługującym płatności,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą np. banki,
 • podmiotom nabywającym wierzytelności,
 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze księgowości i podatkach.

Sklep internetowy best4home.pl

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane w szczególności do następujących podmiotów:

 • PayPro SA., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska, NIP: 779-236-98-87
 • DPD, ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa, NIP: 5252507706
 • FedEx Express ul. Kolejowa 323, 05-092 Łomianki, NIP: 5261005306
 • InPost Paczkomaty Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, NIP: 679-28-95-061   

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa

W wyniku złożenia zamówienia przez Klienta, Salon-parkiet Sp. z o.o. uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umowy sprzedaży.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. W celu skorzystania z powyższego uprawnienia należy skontaktować się z Salon-parkiet Sp. z o.o. na adres e-mailowy: biuro@best4home.pl

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe wynikające z zawartych umów będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z nimi, czyli od 5 lat od 10 lat końca roku, w którym wygasła umowa.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcie umowy, Państwa dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną przetwarzane w celach potrzebnych do marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, do czasu zgłoszenia sprzeciwy względem ich przetwarzania.

Zmiana lub modyfikacja danych (realizacja praw)

Best4Home zapewnia swoim Klientom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji poprzez formularz dostępny po zalogowaniu w serwisie na Koncie Użytkownika, lub mailowo podając imię, nazwisko oraz adres mail na adres biuro@best4home.pl. Nasza Firma podejmie niezwłocznie wysiłki, aby te zmiany wprowadzić najszybciej, jak to będzie możliwe.

Pamiętaj, że zawsze możesz:

 1. przysługuję Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii posiadanych danych,
 2. jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Salon-parkiet Sp. z o.o. są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
 3. masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Salon-parkiet Sp. z o.o.
 6. masz prawo do otrzymania danych od Salon-parkiet Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie, jak również przenoszenia danych do innego administratora
 7. masz prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób na Ciebie wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziłeś/aś wcześnieja na to zgodę
 8. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuję Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać swoje imię, nazwisko oraz mail na adres mailowy biuro@best4home.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , realizowanego do czasu wycofania zgody.

W przypadku uznania, iż przetwarzane przez Salon-parkiet Sp. z o.o. Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuję Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Best4Home zapewnia swoim Klientom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji poprzez formularz korespondencji dostępny po zalogowaniu w serwisie lub mailowo na adres biuro@best4home.pl.

Polityka Cookie

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Oprogramowanie naszego sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących obszarów: informacje na temat sesji, ostatnio oglądane produkty, oddanie głosu w ankiecie. Więcej informacji dotyczących “cookies” znajduje się poniżej.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres biuro@best4home.pl bądź telefonicznie pod numerem 509 962 262.

Czym są “ciasteczka” czyli pliki cookies?

Są to niewielkie pliki z danymi, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i możliwe najlepiej wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Do czego wykorzystujemy cookies”?

Pliki cookies używamy aby zwiększyć komfort korzystania z naszego serwisu, poprzez dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji danego użytkownika, optymalizacji korzystania z serwisu, jak również zbierania anonimowych danych statystycznych.

Jak usunąć pliki cookies?

Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Takie ustawienia mogą zostać zmienione tak aby blokować korzystanie z plików “cookies” albo informować o ich przesyłaniu przy każdorazowych odwiedzinach na serwisie internetowym. Wszystkie informacje o możliwościach oraz sposobach obsługi plików „cookies” można znaleźć w ustawieniach danej przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się informacje w jaki sposób zmienić ustawienia cookies w popularnych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer – link do zmiany ustawień

Mozilla Firefox – link do zmiany ustawień

Google Chrome – link do zmiany ustawień

Opera – link do zmiany ustawień

Apple Safari – link do zmiany ustawień

Zaznaczamy, że ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Zapisanie się do otrzymywania newsletterów

Użytkownik, który zdecyduje się otrzymywać newslettery ze sklepu internetowego wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).

Podczas procesu rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zaznaczenia właściwego pola w dostępnym formularzu rejestracyjnym.

Zmiany w Polityce Prywatności

Serwis Best4Home może dokonywać zmian w swojej polityce prywatności. W przypadku takich zmian Użytkownicy Serwisu zostaną poinformowani o tym fakcie komunikatem na stronie Serwisu.  Zalecamy, aby użytkownicy Naszego Serwisu odwiedzali regularnie stronę zawierającą politykę prywatności i w ten sposób dowiadywali się o wszelkich zmianach dotyczących Polityki Prywatności i Ochrony danych osobowych.

Kontakt

Jeśli już wcześniej udostępniłeś swoje dane osobowe za pośrednictwem Naszego Serwisu i chcesz te informacje aktualizować lub usunąć z Naszych zasobów i bazy danych, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych wysyłając odpowiednie żądanie na adres poczty elektronicznej biuro@best4home.pl,  lub pisząc do nas na adres pocztowy Best4Home, ul. Towarowa 22, 85-746 Bydgoszcz, Polska.